KOOTWIJKERBROEK – De locatie Walhuisweg/Puurveenseweg in Kootwijkerbroek is in principe een goede plek voor de te herbouwen Puurveense molen in Kootwijkerbroek. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders. Voordat het plan kan worden vastgesteld, moet er wel eerst financiële zekerheid zijn.

Door Wouter van Dijk
Dat meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel desgevraagd, naar aanleiding van het collegebesluit om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van de bestemming op de bouwlocatie en tegelijkertijd een bouwvergunning af te geven. ,,Er zijn inmiddels ook gesprekken gevoerd met omwonenden, zij reageerden positief.” Het streven van het college is de bestemmingsplanwijziging nog voor de zomer voor te leggen aan de gemeenteraad.
In een eerder stadium was sprake van een eventuele combinatie van molen- en woningbouw op de locatie, om zodoende geld te genereren voor de molenbouw. ,,Op dit moment is daar in de plannen geen sprake meer van, nu de ontwikkelaar zich heeft teruggetrokken”, zegt Rebel. ,,De locatie blijft in de toekomst wel in beeld voor mogelijk woningbouw, maar dat zal dan niet in relatie staan tot de molenbouw.”

Zoals deze krant eerder meldde, zegde de provincie Gelderland een subsidiebedrag van bijna een half miljoen euro toe, met als voorwaarde dat de molen er eind 2015 staat. Bij een begroting van ongeveer 920.000 euro, exclusief de grond, is er door Stichting De Puurveense Molen nog een financieel gat van ruim vier ton te dichten. In een recente nieuwsbrief stelt de stichting daarvoor de komende tijd diverse fondsen aan te schrijven. Ook wordt een beroep gedaan op donaties vanuit bedrijven en particulieren. Daarnaast wordt gekeken welke werkzaamheden door vrijwilligers gedaan kunnen worden. Binnenkort houdt de stichting naar eigen zeggen een informatieavond over herbouw van de molen.

Is er voldoende geld en volgen er verder geen procedures uit de omgeving, dan moet het mogelijk zijn eind dit jaar te starten met de bouw, stelt de stichting.  De oorspronkelijke Puurveense molen werd in 1857 gebouwd en brandde in 1964 als gevolg van kortsluiting af. In 1992 wist de stichting een 19e-eeuwse beltmolen uit Winterswijk aan te kopen. Deze molen ‘De Vrees’ ligt al jaren in onderdelen opgeslagen in een loods, in afwachting op een nieuwe toekomst als Puurveense molen. Na herbouw krijgt de molen direct de status rijksmonument. Herbouw van de molen geeft Kootwijkerbroek een deel van zijn vroegere culturele identiteit terug, is de gedachte.