Fondswerving

Hoe behouden we de molen?

Nu de molen er staat en de kosten van restauratie en herbouw uit de subsidies, sponsoring, giften enz. betaald konden worden, is de fondswerving gericht op de kosten van instandhouding van de molen.

Voor de exploitatie van de molen is elk jaar geld nodig, ook al proberen we veel van het onderhoudswerk e.d. door vrijwilligers te laten doen. Als stichtingsbestuur hechten wij er aan dat de molen heel toegankelijk zal zijn. Ook zullen we er aan gaan werken om de molen vaak te laten draaien. Wij hopen dat de inwoners van Kootwijkerbroek, maar ook de ondernemers, de toeristen, de passanten en andere belangstellenden zullen genieten van  dit bouwwerk! Door de openstelling, presentaties, de rondleidingen enz. willen wij draagvlak opbouwen voor een langdurige instandhouding van de molen.

Daarom werven wij donateurs onder Kootwijkerbroekers en  belangstellenden van buiten Kootwijkerbroek.

Vanaf € 12,50 per jaar wordt u geregistreerd donateur. Als geregistreerd donateur krijgt u de nieuwsbrief ook per mail toegestuurd. Daarnaast is het de bedoeling om eens in de twee jaar een donateursavond te organiseren, met de bedoeling het contact met de bevolking te behouden. Als donateur helpt u met het in stand houden van de Puurveense Molen.

De informatieverstrekking aan donateurs doen wij bij voorkeur per mail. Vandaar dat we bij de aanmelding om uw mailadres vragen

Klik hier voor het invullen van het formulier om u aan te melden als donateur.

Behalve donaties zijn giften uiteraard ook welkom.

Stichting De Puurveense molen is een ANBI instelling. Daardoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar. De Stichting Puurveense molen is ook aangewezen als “culturele instelling”. Daardoor kunt u uw giften met 1,25 vermenigvuldigen voor de aftrek.

Wie geeft?

  • Bevolking Kootwijkerbroek (e.o.)
  • Plaatselijke ondernemers/bedrijven
  • Bedrijven, meest in de omgeving,
    die relaties met Kootwijkerbroek hebben
  • Lokale en landelijke fondsen

Particuliere sponsors

 

Supersponsors, belangrijke sponsors en gesponsorde onderdelen