Stichting ‘de Puurveense Molen’

Eeuwenlang was de Puurveense molen hèt beeldbepalende gebouw van Kootwijkerbroek. Maar op 14 februari 1964 brandde de molen geheel af. Het gemis van een molen bleef de gemoederen toch bezig houden. Daarom is in 1989 de “Stichting De Puurveense Molen” opgericht met als doelstelling het herbouwen en in stand houden van een wind-korenmolen. Vanwege het belang van de Rijks-monument-status werd in 1992 de molenromp “De Vrees” in Winterswijk gekocht. De onderdelen van deze molen zijn naar Kootwijkerbroek gehaald. Het is de bedoeling een molen te herbouwen op de locatie hoek Puurveenseweg/Walhuisweg met gebruik van de onderdelen van De Vrees. Op andere tabbladen van deze site vindt u meer informatie over de plannen.

Stichting De Puurveense Molen heeft de ANBI status. Ook is de Stichting aangewezen als “culturele ANBI”. Als een stichting de ANBI status heeft betekent dit dat giften/schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn voor de gever. Als er sprake is van “culturele ANBI” betekent dit dat zelfs meer dan de gift afgetrokken mag worden, namelijk 125% van de gift.

Gegevens

Doelstelling: Herbouwen en in stand houden van een maalvaardige windkorenmolen in Kootwijkerbroek.

Beleidsplan: Het beleidsplan voor de toekomst is gericht op het in stand houden van de molen. Bewaken dat de onderhoudswerkzaamheden tijdig plaatsvinden. De opleveringspunten van de herbouw welke slepend zijn onder de aandacht blijven houden. De fondswerving op langere termijn planmatig in beeld brengen in relatie tot de veronderstelde exploitatiekosten. Als onderdeel daarvan, de mogelijkheden van subsidies optimaal benutten.

Bestuur

H. Lagerweij

H. Lagerweij

Bestuurslid

W. Budding

W. Budding

Bestuurslid

H.J. van de Krol

H.J. van de Krol

Bestuurslid / secretaris

 
N. Hol

N. Hol

Bestuurslid

B. van Luttikhuizen

B. van Luttikhuizen

Voorzitter

J. van den Brink

J. van den Brink

Penningmeester

G. van Kruistum

G. van Kruistum

Bestuurslid

Gegevens

E-mailadres info@puurveensemolen.nl
Fiscaalnummer 0098.56.018
Kvk nummer 41050654
Bankrekening NL50RABO 0385500823
Bezoekadres Walhuisweg 2, 3774 TA Kootwijkerbroek
Postadres p/a A.J. Jansen, Meentweg 12, 3774 TK Kootwijkerbroek
Doelstelling In stand houden van een maalvaardige windkorenmolen in Kootwijkerbroek.
Beleidsplan Klik hier voor het beleidsplan.
Beloning bestuurders De bestuurders hebben als zodanig geen recht op beloning. Het bestuur kan besluiten een vrijwilligersvergoeding te geven tot maximaal het fiscaal vrijgesteld bedrag.
Activiteiten De molen is op zaterdagochtend opengesteld. In de molenwinkel zijn dan molenmeel en andere producten te koop. Op Molendag worden er activiteiten georganiseerd. Ten behoeve van de instandhouding wordt er noodzakelijk onderhoud verricht. De fondswerving en nieuwsvoorziening door middel van nieuwsbrieven heeft voortdurende aandacht.
Financiële verantwoording

Als ANBI instelling is de Stichting gehouden een financieel overzicht over het verstreken jaar te publiceren.

Klik hier voor het overzicht van 2019.
Klik hier voor het overzicht van 2020.
Klik hier voor het overzicht van 2021.
Klik hier voor het overzicht van 2022.