KOOTWIJKERBROEK – Herbouw van de Puurveense molen in Kootwijkerbroek lijkt het college van B en W van Barneveld “niet onhaalbaar”.

Het college ziet kansen voor de Puurveense Molen.

Dat schrijft het college in een memo van wethouder Aart de Kruijf voor de gemeenteraad. Raadslid Jaap Beijer (Pro’98) had daar in december om gevraagd. Het college wil echter meer zekerheid over de financiering van het project alvorens een ruimtelijke procedure te starten.De Puurveense Molen ging in 1964 door brand goeddeels verloren, maar de Stichting De Puurveense Molen beschikt over de onderdelen van de gesloopte molen De Vrees uit Winterswijk in de Achterhoek, waarmee een soortgelijke molen in Kootwijkerbroek zou kunnen worden teruggebouwd.‘Cultuurland Advies’ heeft voor de stichting onderzoek in Kootwijkerbroek gedaan. Volgens dat rapport heeft de molen een lange geschiedenis in Kootwijkerbroek, terug tot in de late middeleeuwen. Vanuit de bevolking is een groot draagvlak voor herbouw te verwachten, zo is gebleken. Juist door het gemis na de brand wordt de molen in het dorp gevoeld als een stuk lokale identiteit. De herbouwde molen kan ook fysiek het herkenningspunt van het dorp worden. Daarnaast kan hij en rol in de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente spelen en in dat verband diverse nevenfuncties krijgen.Het college heeft van het stichtingsbestuur begrepen, dat herbouw inmiddels in de ‘opstartfase’ is. Er is al een poging gedaan om voor een plotseling beschikbaar subsidie in aanmerking te komen, maar dat is door overweldigende belangstelling niet gelukt. De hoop is nu gevestigd op de jaarlijkse ronde voor subsidie van het rijk. Ook andere mogelijkheden om aan geld te komen worden inmiddels onderzocht.Ook moet het stichtingsbestuur nog versterkt worden en moet het projectmanagement voor herbouw en beheer nog beter vorm krijgen, zo is uit de memo op te maken.
uit de Barneveld vandaag