KOOTWIJKERBROEK/ZWARTEBROEK – Om te bereiken dat de Puurveense Molen eind volgend jaar draait, moet ‘Kootwijkerbroek’ nu de handen uit de mouwen steken. ,,Het wordt een race tegen de klok, maar het kán wel.”
Bron: Barneveldse krant, door Wouter van Dijk

Dat zegt Gijs Jan Berkhof, molenrestaurateur uit Zwartebroek. In juli startte hij met de eerste restauratiewerkzaamheden aan de kap van de oude beltmolen, maar vanwege de onzekerheid door de procedure bij de Raad van State afgelopen maanden legde hij het werk weer stil. ,,Het is natuurlijk zonde van het werk als de molen er uiteindelijk toch niet zou komen”, legt hij uit. ,,Daarom schoof ik de kap tijdelijk aan de kant.”
Maandag werd duidelijk dat gemeente en bezwaarmaker tot overeenkomst zijn gekomen, waardoor de de kou uit de lucht is en het bestemmingsplan voor de molenbouw, op de hoek van de Walhuisweg/Puurveenseweg, onherroepelijk is geworden. Wat nu nog rest is de aanvraag van een omgevingsvergunning, waarna de daadwerkelijke bouw kan starten.

Strakke planning
Berkhof: ,,Willen we dat de molen eind volgend jaar klaar is, dan moet in januari of uiterlijk in februari gestart worden met graven en de bouw van de kelder die onder de molen moet komen. Er zit, als ik het nu globaal beschouw, een strakke planning achter.” Het bouwen van een molen moet wat hem betreft niet onderschat worden. ,,Het is echt wel wat anders dan een huis metselen. Juist het specifieke karakter van het werk kost tijd.”

Honderdduizend bakstenen
Bovenop de kelder moet in het voorjaar zo snel mogelijk gestart worden met het metselwerk voor het onderstel van de molen. ,,Dan heb je het toch gauw over zo’n honderdduizend bakstenen. In de tussentijd kan het staande frame van de molen op de locatie direct naast het onderstel in elkaar gezet worden. Beide projecten lopen dan naast elkaar, zodat je voor elkaar krijgt dat het frame nog vóór de bouwvak op het onderstel getild kan worden.” In de tussentijd kan de kap, die in de werkplaats in Zwartebroek onder handen genomen wordt, gereed zijn. ,,Lukt dat allemaal voor de zomervakantie, dan hebben we daarna nog tijd voor het binnenwerk en die tijd is ook echt wel nodig. Want dan gaat het om de techniek die ervoor moet zorgen dat de molen ook echt werkt. Het vervaardigen van een specifiek molenwiel binnen het gaande werk kost bijvoorbeeld zo al zes weken en dan moeten er twee van dat soort wielen gemaakt worden.”

Subsidie-eis
De strakke planning wordt ingegeven door een strenge subsidie-eis van de provincie Gelderland. Wil men voor het project aanspraak maken op het benodigde subsidiebedrag van bijna een half miljoen euro, dan moet de molen uiterlijk eind 2015 er staan én in werking zijn. Berkhof: ,,Doordat we nu door de procedure kostbare maanden verloren hebben, wordt het aandeel ‘zelfwerkzaamheid’ binnen de molenbouw een stuk kleiner en daardoor de kosten mogelijk hoger.” Somber over het project is de restaurateur niet. ,,Het project kán wel, maar dan moet ‘Kootwijkerbroek’ nú doorpakken, ook als het gaat om de financiële kant van de zaak.”
Bron: Barneveldse krant, door Wouter van Dijk