KOOTWIJKERBROEK – Stichting Puurveense Molen gaat, ondersteund door de gemeente Barneveld, de komende tijd aan de slag met een concreet plan voor herbouw van de Puurveense Molen op de hoek Walhuisweg/Puurveenseweg in Kootwijkerbroek. Eind maart moet dit plan gereed zijn.

Bij die planvorming worden ook omwonenden direct betrokken. Dat melden gemeentewoordvoerder Bertil Rebel en penningmeester Jan van den Brink van de stichting desgevraagd. ,,We hebben nu intensief contact met de stichting over de verdere procedure, uiteindelijk is het aan de stichting om het definitieve plan in te dienen. Daarna kan het geldende bestemmingsplan gewijzigd worden”, aldus Rebel.

Van den Brink: ,,We zoeken in eerste instantie contact met bewoners van zo’n 25 adressen rondom de locatie.” Dat al direct bij de planvorming de omwonenden worden opgezocht, heeft vooral met de tijdsdruk te maken, zo gaf wethouder Aart de Kruijf donderdagavond tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied aan. De stichting heeft een provinciale subsidie van 500.000 euro aangevraagd. Dat bedrag werd eerder mondeling al toegezegd, eind januari nemen Gedeputeerde Staten een definitief besluit.

Een voorwaarde voor de subsidie is dat de molen er vóór eind 2015 moet staan. Dat moet volgens De Kruijf mogelijk zijn ,,als we nu verdere stappen kunnen zetten voor het plan en we geen ‘juridische averij’ oplopen in de zin van bezwaren.” Mochten er toch bezwaarmakers zijn die naar de Raad van State stappen, dan komt het tijdpad voor de molen wel in gevaar, denkt De Kruijf. ,,Maar ook dan ziet de wethouder nog mogelijkheden. ,,In dat geval kan ik me voorstellen dat we een reisje naar Arnhem maken voor een constructief gesprek om die datum iets te verschuiven.” In de plannen gaat het in eerste instantie om herbouw van de molen. Eerder is ook gesproken over woningbouw daarnaast. ,,Dat laatste is nu nog niet duidelijk, aldus Rebel.

De oorspronkelijke Puurveense molen werd in 1857 gebouwd en brandde in 1964 als gevolg van kortsluiting af. In 1992 wist de stichting een 19e-eeuwse beltmolen uit Winterswijk aan te kopen. Deze molen ‘De Vrees’ ligt al jaren in onderdelen opgeslagen in een loods, in afwachting op een nieuwe toekomst als Puurveense molen. Na herbouw krijgt de molen direct de status rijksmonument. Herbouw van de molen geeft Kootwijkerbroek een deel van zijn vroegere culturele identiteit terug, is de gedachte. De totale kosten voor het project zijn geraamd op 800.000 euro. ,,Daarom gaan we ook nog verder op zoek naar fondsenwerving”, aldus Van den Brink.