KOOTWIJKERBROEK – De fractie van Pro’98 in Barneveld heeft burgemeester en wethouders gevraagd met een notitie te komen over de stand van zaken rond de (her)bouw van de Puurveense molen in Kootwijkerbroek.

Raadslid Jaap Beijer wil concreet een toelichting op de ruimtelijke en financiële ontwikkelingen, de knelpunten en over de samenwerking/overleg tussen de Molenvereniging en Plaatselijk Belang.
,,In In 2006 heeft onze fractie een door de raad gesteund voorstel ingediend om tot herbouw van deze molen te komen”, schrijft Beijer. ,,Voor zover wij kunnen nagaan, is dit nog steeds niet van de grond gekomen. Wij hebben behoefte aan inzicht in de oorzaken van deze vertraging. De notitie willen we graag gebruiken als voorbereiding op de door Pro’98 aangevraagde bespreking van dit punt in de commissievergadering grondgebied van januari 2010.”

uit de barneveldse krant