Stichting De Puurveense Molen doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank de Gelderse Vallei. Het bestedingsdoel is de aankoop van kleine educatieve artikelen om deze te kunnen verstrekken aan schoolkinderen en andere kinderen die de molen bezoeken.

Leden van Rabobank de Gelderse Vallei kunnen van 28 mei tot 11 juni stemmen! Als u lid bent, heeft u een mail gekregen met een inlogcode zodat u kunt stemmen.

De exploitatie van de molen proberen we  rond te krijgen met inkomsten zoals: donateursgelden, giften, winst op de verkoop van producten, extra inkomsten van molendag en het beschikbaar stellen van de molen voor samenkomsten en fotoshoots. Dat is in verband met de doorlopende kosten en de onderhoudskosten een behoorlijke opgaaf.

Binnen die begroting past het dan niet zo goed als we ook dingen gratis weggeven. Terwijl het bijvoorbeeld wel heel leuk zou zijn als we de schoolkinderen die als klas met juf of meester in de molen komen, ook iets zouden kunnen geven. De Hollandse molen heeft verschillende artikelen die geschikt zijn om aan kinderen te geven en die ook een educatieve functie hebben. Die artikelen kosten ongeveer €0,90.

Per jaar komen er wel 6 schoolklassen van ongeveer 25 leerlingen. Dat zijn 150 schoolkinderen per jaar. Daarnaast komen er ook gezinnen met kinderen of ouders met één kind. Ook in die gevallen heeft het wel wat als we de kinderen iets kunnen geven. Zodoende kunnen we per jaar wel 150 tot 200 keer zo’n weggevertje kwijt. De kosten daarvan zijn dan minimaal €0,90 per stuk.  Daarmee wordt het jaarbedrag minstens €200. Het zou mooi zijn als we daar een apart potje voor hebben.

Dat hopen we met de deelname aan de Rabo-clubkas Campagne te bereiken! Dus zouden we het heel fijn vinden als u op onze Stichting stemt!