ZWARTEBROEK/KOOTWIJKERBROEK – Terwijl de laatste hobbels voor het project herbouw Puurveense Molen in Kootwijkerbroek nog genomen moeten worden en het benodigde budget nog niet rond is, start molenmaker Gijs Jan Berkhof uit Zwartebroek wel vast met de voorbereidingen voor de restauratie van de oude molen. De kap van de oude beltmolen ligt inmiddels bij hem ter restauratie. ,,We kunnen beter op tijd beginnen met de voorbereidingen, want dit wordt een hele klus.”

Door Wouter van Dijk
Berkhof is door Stichting De Puurveense Molen ingeschakeld voor het restauratiewerk aan de oude molen, die al sinds jaren in onderdelen ligt te wachten op herbouw, nadat de stichting molen De Vrees uit Winterswijk in 1992 aankocht. ,,Het is prijzenswaardig dat de stichting hiervoor een molenmaker uit de eigen gemeente Barneveld heeft gevraagd, dat maakt het voor ons ook tot een prestige-opdracht”, zegt Berkhof. ,,Het is bekend dat nog niet het volledige benodigde bedrag voor de herbouw bij elkaar is, maar het leek ons toch verstandig met voorbereiden te beginnen, gezien het feit dat de provincie Gelderland een termijn heeft gesteld.”

Eerder meldde deze krant dat de provincie een subsidiebedrag van bijna een half miljoen euro heeft toegezegd, mits de molen er uiterlijk eind volgend jaar staat. Totale kosten voor het project worden echter geraamd op 920.000 euro, waardoor de stichting genoodzaakt is andere sponsoren te zoeken en veel te werken met vrijwilligers. Berkhof: ,,Voor wat betreft dat laatste, daar staan wij ook voor open. Al het werk dat bij ons door vrijwilligers gedaan kan worden, scheelt toch weer in de kosten voor dit bijzondere project. Voor ons is ook het uitgangspunt dat de molen er nu daadwerkelijk komt.”

De locatie voor de molen is bekend, op de hoek Puurveenseweg/Walhuisweg, direct tegenover de originele plek waar de vroegere molen in 1964 afbrandde. Het college van burgemeester en wethouders is in principe akkoord met het plan, maar de officiële bestemmingsplanwijziging die de herbouw op deze plek mogelijk maakt moet nog volgen. Momenteel liggen de plannen nog ter inzage. ,,Daarna moeten eventuele bezwaren nog beoordeeld worden en volgt op zijn vroegst na de vakantie een besluit”, licht gemeentewoordvoerder Margot de Lange toe.

Sinds twee weken heeft Berkhof de kap van de te herbouwen molen, een 19e-eeuwse beltmolen uit Winterswijk, in huis. ,,We zijn momenteel aan het inventariseren wat er precies moet gebeuren, welke onderdelen gerenoveerd en vervangen moeten worden. Voordat we écht aan de slag kunnen, moeten we eerst wachten op een akkoord van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.” Dat laatste omdat de molen een rijksmonument is. ,,Uitgangspunt is dat je zoveel mogelijk het originele materiaal gebruikt, als dat verantwoord is. Die afweging moet je per onderdeel afzonderlijk maken.” Over het algemeen is de staat van de onderdelen goed, zegt Berkhof. ,,Het grote geluk daarbij is dat de belangrijkste stukken uitgevoerd zijn in eikenhout en niet, zoals ook vaak gebruikelijk, in grenenhout. Daardoor is er vrijwel geen sprake van aantasting door houtworm of boktor.”

De grote uitdaging voor de molenbouwer is het nog komende werk aan de techniek binnen de molen, het zogeheten gaande werk. ,,Dat komt allemaal heel precies, op de millimeter nauwkeurig, wil je ervoor zorgen dat de molen goed kan draaien, de wielen binnen de gestelde ruimte passen en je zo min mogelijk met slijtage te maken krijgt.” Komende maanden zal het werk aan de molen voornamelijk binnen bij het bedrijf van Berkhof aan de Wolfsesteeg in Zwartebroek plaatsvinden. ,,Maar willen we de termijn van de provincie halen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat de bouw van de stenen onderbouw op de locatie in Kootwijkerbroek in het voorjaar moet starten.”