Op zaterdag 15 april kregen we bericht dat alle molens met deelbare roeden stil gezet waren en dat de Puurveense molen nog draaide.
Wij hadden wel wat meegekregen van de problemen met de deelbare roeden, maar waren van mening dat er voor onze molen geen gevaar was en dat wij konden blijven draaien en later een keer aanpassingen doen. Echter bleek toen dat er een dringend beroep gedaan werd op alle eigenaren van molens met deelbare roeden om de molens stil te zetten tot er een oplossing was. Als een aantal molens daaraan geen gehoor zouden geven, zou dat verwarring kunnen geven en het overleg met het ministerie kunnen bemoeilijken. Daarop hebben wij de molen op 15 april ook stilgezet. Daarmee hebben we ook voor zekerheid gekozen wat betreft het (eventuele) gevaar bij de toegepaste constructie.
Inmiddels heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed op basis van deskundigen-onderzoek de oorzaken onderzocht en oplossingen voorgesteld. Als de molens volgens de gepresenteerde voorstellen aangepast worden betaalt de RCE de kosten. Wij zijn op dit moment in overleg met molenmakersbedrijf Berkhof en Van Ee staalspecialisten in Barneveld over de uit te voeren aanpassingen. In gezamenlijk overleg met de RCE proberen wij snel tot een oplossing te komen.

Update: De wieken zijn van de molen gehaald. Van Ee staalspecialisten heeft de roeden aan elkaar gelast, zodat de Puurveense molen geen deelbare roeden meer heeft. Op 4 december 2017 zijn de wieken weer teruggeplaatst.